5.B

Mgr. Ludmila Fišerová


Planetárium v Hradci Králové (5)

02.01.

Pořad a přednáška na téma Sluneční soustava.


ADVENTNÍ JARMARK (4)

03.12.

27.11.2017 proběhla celodenní příprava na následující den 28.11.2017 ADVENTNÍ JARMARK. Touto cestou chceme poděkovat dětem, které pomáhaly s přípravou a samotným prodejem výrobků. Také všem rodičům za krásné vánoční výrobky a dekorace.


VIKINGOVÉ (3)

26.11.

10.11.2017 Představení VIKINGOVÉ, zachycení jejich života a historických událostí.


Exkurze do Prahy (2)

29.10.

Dne 12.10.2017 jsme navštívili památky našeho hlavního města. Příběh Pražského hradu, tak se jmenovala expozice, která význačně představuje představitele českého státu, zásadní události i stavební vývoj hradního areálu. Program pro dětské návštěvníky přibližoval výstavu netradičním způsobem, kde se děti skokem v čase staly součástí našich významných událostí českých dějin zejména za vlády Karla IV. Díky zadaným úkolům poznávaly hradní zákoutí, dále také krásy Chrámu sv. Víta, Karlův most, Orloj a další skvosty Prahy.

Počasí nám přálo, výlet se velmi zdařil.


První školní týden (1)

14.09.

První školní týden 4.9. - 8.9.2017 jsme tvořili třídní pravidla, vyzdobili třídu a také jsme se seznámili se školním řádem a obsahem Úmluvy o právech dítěte.